Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש, כשמו כן הוא, שם למטרה להאיר ולהיות עמוד האש בלילה הארוך של הגלות. בזמן שבאתרים אחרים יש אינספור חומרים שעוסקים בכל דבר מלבד לימוד התורה התורני, אנחנו רוצים להציע למבקר הכרות עם מושגי היהדות האמיתיים, עם לימוד התורה כפי שהוא מתקיים בעולמם של הישיבות הקדושות. רעיונות, סברות, פירושים וביאורים. לכל הדברים הנפלאים האלו שמנו לנו מקום כאן. דרך לימוד התורה כפי שהנחילו לנו אבותינו ושהתקיימה בישיבות של חכמי ליטא ואירופה בכלל והתרחבה בכל תפוצות היהדות.

 

מקובל היה לחלק את לימוד התורה למספר חלקים (וכמובן אינספור מסתעפים):

א. לימוד הלכות

ב. לימוד עיוני

ג. לימוד בקיאות

ד. מדרשים ואגדות חז"ל

ה. חכמת הנסתר

ו. מוסר והשקפה

ז. לימוד עיוני מעמיק

עם היות האתר בנוי בעיקרו על הסוג השביעי שברישימה זאת, אנחנו נשתדל תמיד להציע למבקר גם חומרים משאר הסוגים.

 

בבסיס החומרים השתמשנו (ברשותם האדיבה של העורכים) בגליונות של "נשיח בחוקיך" שיוצא בביתר-עילית, משום שהוא מקף בצורה המדוייקת ביותר את היסודות שהזכרנו. לפיכך המדורים באתר מותאמים למבנה הגליון:

א. מאמרים בפרשת שבוע

ב. מאמרים בהלכה

ג. מאמרים בנושאי מוסר והשקפה

ד. מאמרים העוסקים בדיני ממונות

ה. מאמרים בדיני שביעית ושמיטה

ה. שאר החומרים שהובאו בגליון

לקחנו כעקרון לא להשתמש בחומרים שהם העתקים של ספרים או מאמרים שהתפרסמו במקומות אחרים.

כותבי המאמרים הם ת"ח ורבניה של העיר ביתר, אך אנחנו כלל וכלל לא נמנעים מלפרסם גם חומרים של מקומות אחרים, ולא משייכים את עצמנו למקום מסויים.

 

כולנו תקווה שהמבקרים באתר יהנו מהחומרים המופיעים בו, ויקחו מכאן צידה לדרך, ואולי אפילו ישתפו אותנו בהגיגיהם אודות החומרים המובאים.