Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

חיבור נאה וייחודי מונח לפנינו, הוא ניהו הספר הנפלא "יד נתן", ובו תמצית דיני והלכות טהרה על סדר מסכת נדה, פרי יגיעו ועמלו של האברך החשוב הרה"ג ר' דוד נתן גלר שליט"א, מטובי ופארי האברכים בקהילת "מנין אברכים" שבשכונת הגפן.

חיבורי טהרה רבים חוברו ונפוצו בקרב בית ישראל, כולם שווים לטובה ולברכה, אמנם מיוחד הוא החיבור שלפנינו, בהיותו ספר המשלב בחכמה ובתבונה רבה את ההלכות הרבות על סדר המסכת כולה, מתחילתה ועד סופה. וכבר מעיד הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א בהסכמתו על הספר, בדבר התועלת הגדולה שיש ללומדים ולמעיינים בספר זה, בהיות עניני ההלכה וסוגיות הגמרא ערוכים לפניהם, ושזורים זה בזה, בצורה נפלאה ובהירה.
הרב המחבר שליט"א השכיל בחכמתו לסדר דבר דבור על אופנו, בצורה ברורה ובצחות הלשון, ובמראי מקומות ברורים ובהירים, ואת הכל עשה ופעל במיטב כשרונותיו הברוכים, עליהם מעיד בהסכמתו הנלהבת, רבו הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א, ראש ישיבת "באר התורה" בעיה"ק ירושלים, שבצילה למד והתעלה הרב המחבר שליט"א.
למען שלמות היצירה מובאים בסוף הספר תמצית ההלכות הנוגעים להלכות טהרה, ואינם מובאים במסכת נדה, ואין ספק שמדובר במלאכת אומן נפלאה, המסייעת הרבה ללומדי המסכת וללומדי ההלכות.
ברכותינו להרה"ג המחבר שליט"א שיוסיף עוד כהנה וכהנה בעמל תורתו, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וייאותו רבים לאור תורתו הנעים.