Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בחיבה יתירה שמחים אנו להציג בפני בני התורה בעירנו, את החיבור הנפלא והייחודי "כזה ראה וקדש", על נושאי ודיני קידוש החודש והמסתעף, מלאכת מחשבתו ופרי יצירתו של הרה"ג רבי עמנואל דוד ראה שליט"א, מחשובי האברכים בקהילת "בני הישיבות" שבשכונת הגפן.

קצרה היריעה מלתאר כראוי את מלאכת אומן זו, באשר נושא רחב היקף זה, בא בחיבור שלפנינו כמעט בשלמותו, על שלל ענייניו הרבים, כמו על לוח השנה היהודי וחישובי המולדות, עניני חדשי השנה ושמות החודשים, דיני התקופות וחישובי המזלות, סוגי השנים ואורכם, על חודש העיבור ועל אופן קידוש החודש בימי קדם, על גרמי השמים ותנועותיהם, ועוד הרבה נושאים המסתעפים כולם לסוגיא קשה ועמוקה זו, אשר מעטים הם יודעיה על בוריה, והרב המחבר שליט"א יגע וטרח היטב בדברים אלו, והשכיל להעלותם ולחברם בחיבור נאה ומפואר, ערוך ומבואר בלשון צחה ונקיה, ובהסברה נפלאה השווה לכל נפש, כיד ה' הטובה עליו.
החיבור דנן יצא לאור בשנת תשע"ג, ובמהדורה שניה ומורחבת בחודש כסלו תשע"ד, כשגם מהדורה זו כבר אזלה מן השוק, יען כי כל שומעיה ורואיה אמרו ברקאי, והביאו ברכה נפלאה זו לביתם, ללמוד ולהשכיל ענינים יסודיים אלו, וכמו שמביא הרב המחבר שליט"א בהקדמתו מדברי הדרך פקודיך (לבעל הבני יששכר זיע"א), שהוא חיוב על כל אחד לעסוק בעצמו בזמני החשבון ממולד למולד, ואשרי מי שזכה בילדותו ללמוד כל עומק החכמה הנפלאה הזאת.
יישר כוחו וחילו של הרב המחבר שליט"א על שזיכה את הרבים מאוצרו הטוב, וברכותינו שיוסיף עוד כהנה וכהנה, מתוך שלווה והרחבת הדעת אמן ואמן.