Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

חיבור נפלא וייחודי הגיע לידינו, הוא ניהו הקונטרס הנכבד "פלס מעגל רגלך", תוכנו רצוף אהבה לעורר הלבבות לעבודת השי"ת ויראתו בצורה הנכונה והראויה, ועל דרך ההתעלות בעשיית רצון השי"ת, חכו ממתקים וכולו מחמדים, אשר באמת ובתמים יעידון יגידון כל רואיו כי טרם בא כבושם הזה.

החיבור הנשגב הזה הוא פרי יצירתו הכבירה של האברך החשוב הרה"ג רבי יהודה חייטובסקי שליט"א, מטובי ופארי קהילת ישיבת הר"ן שבשכונת הדקל בעירנו, ומחשובי הלומדים בישיבת מיר בירושלים.
מטרת החיבור הוא - כפי שכותב הרה"ג המחבר שליט"א בהקדמתו - למנוע את האדם מייאוש בעבודתו את השי"ת, להקימו ולעוררו מהדימוי העצמי הנמוך הקיים אצל רבים וטובים בכל הקשור לעבודת השי"ת, ולהדריכו נכונה בדרכי העליה, מתוך מבט עכשווי על ניסיונות התקופה של דורנו אנו.
מלאכה עצומה פעל ועשה בזה הרה"ג המחבר שליט"א, בהביאו לפני בני התורה ולכל מבקשי האמת את הדרך אשר יילכו ויצליחו בה, ומן הראוי לציין כי כאשר הגיע הקונטרס לידיו של המשגיח הגה"צ רבי שלמה ברויאר שליט"א, מנהלה הרוחני של ישיבת "בית מתתיהו", שיגר לו המשגיח מעצמו מכתב ברכה וידידות בשבח הקונטרס, בדברים נלהבים ונרגשים, בהדגישו שכל דבריו קולעים אל המטרה ולא יחטיאו, וכי נושא החיבור חשוב הוא מאוד לבני הישיבות שלנו.
אין כל ספק כי בני התורה אשר יעיינו ויהגו בקונטרס הזה, יחכימו הרבה מאוד בדרכי העליה בעבודת השי"ת ובהתגברות על הנפילות המתרחשות לעיתים. ברכותינו שלוחות מקרב לב אל הרה"ג המחבר שליט"א שיוסיף עוד כהנה וכהנה - מתוך בריות גופא ונהורא מעליא - להפיץ את מעיינותיו הברוכים, לתועלת כל בני התורה מבקשי האמת והטוב.