Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בחיבה יתירה ובהערכה מופלגת לעמלי התורה, הננו להציג בפני קהל בני התורה בעירנו את הספר הנפלא והנשגב "ישועת ברוך" על מסכת תמורה, אשר יצא לאור עולם באלול תשע"ה, פרי עמלו ותנובת עמלו ויגיעתו הגדולה והמופלאה בתורה, של האברך המופלג הרה"ג רבי ברוך מועלם שליט"א, מטובי הלומדים בישיבת מיר המעטירה, ומחשובי אברכי קהילת "טוב דעת" שבשכונת הגפן.
למעלה ממאה סימנים נרחבים העלה הרה"ג המחבר שליט"א בספרו, וערוכים הם בטוב טעם ודעת בין למעלה משש מאות (!) עמודי הספר דנן, בכולם מבאר ומלבן הוא הדק היטב היטב הדק כל סוגיא וכל ענין, בבהירות מיוחדת ובעמקות ועיון רב, כיד ה' הטובה עליו.
לא רבים הם הספרים אשר נתחברו על מסכת זו וסוגיותיה הקשות, וזכות יתירה נטל הרה"ג המחבר שליט"א בהשקעתו הגדולה להניח לפני שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן - את מלאכתו הגדולה והכבירה, אשר לבטח יתענגו עליו טובא לומדי המסכת והוגי תורת קדשים.
את הספר מעטרות הסכמותיהם הנלהבות של ראשי ישיבת פוניבז' - בה למד הרה"ג המחבר שליט"א - הגרי"ג אדלשטיין שליט"א והגרב"ד פוברסקי שליט"א, המשבחים טובא את המחבר ואת ספרו, וכן הסכמותיהם של ראשי ישיבת מיר הגרא"י פינקל שליט"א והגר"י אזרחי שליט"א. והסכמתו של הגרמ"ד אדלר שליט"א, רב קהילות בני התורה בגבעה ב' בעירנו.
ברכותינו להרב הגאון המחבר שליט"א, שיזכה לאורך ימים ושנים טובות להפיץ את מעיינות תורתו, ויוסיף ביתר שאת לזכות את עולם התורה בחיבוריו הנפלאים, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אמן ואמן.