Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

ספר חדש שיצא זה עתה לאור הונח לפנינו, הוא ניהו הספר הנפלא והחשוב, "חמדת יעקב" על מסכת חולין, פרי עמלו ותנובת יגיעו של האברך הנעלה הרה"ג ר' יעקב איטח שליט"א, מטובי הלומדים בהיכל הכולל דישיבת מיר בעירנו, ומחשובי קהילת "טוב דעת" שבשכונת הגפן.
החיבור שלפנינו מסתעף לשלושה חלקים עשירים: עניני שחיטה, עניני תערובות, ועניני בשר בחלב. בכל חלק וחלק סימנים נפלאים המלאים מזן אל זן בביאורים וחידושים וסיכומי סוגיות בכל ענין וענין, דבר דבור על אופנו, במלאכת אומן ובעריכה מיוחדת נעימה ובהירה, כיד ה' הטובה על הרב המחבר שליט"א.
בסוף הספר הוסיף הרב המחבר שליט"א קונטרס נכבד, ובו ביאורים ומאמרים נפלאים בפרשת השבוע ושאר ענינים מאוצרו הטוב, וגם בהם ימצאו הלומדים והמעיינים דברי טעם וחפץ, המענגים ומחכימים את הנפש והלב.
בהסכמתו הנלהבת של ראש כולל מיר-ביתר הגאון רבי רפאל פרצוביץ שליט"א הוא כותב: "וביודעי ומכירי קאמינא את ידידי הרב המחבר שליט"א, אשר זה כמה שנים יגע ועמל בתורה בשקידה גדולה ובעומק העיון בתוך כותלי בית מדרשנו, וכעת אשר חפץ ה' בידו הצליח להוציא את חיבורו הנכבד מבאר תורתו, הרי נתקיים בו מאמר חז"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה".
ואף אנו - כיהודה ועוד לקרא - אחר דברי ההערכה על הספר ומחברו הרה"ג שליט"א, נבוא בברכת הדיוט שיזכה עוד כהנה וכהנה להוסיף בעמל תורתו ובזיכוי הרבים ממעייניו הזכים והנחמדים, מתוך שלווה והרחבת הדעת, בבריות גופא ונהורא מעליא - אמן ואמן