Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בריאת העולם כמשל הסודות של פיצוח האטוםבראשית השנה, תחת אדרתה של שבת מלכתא הפורשת עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום, נעצור נא לרגע של מנוחה שלימה, רגע לפני ששגרת היומיום של חורף מעובר שוטפת אותנו הלאה.

כל אחד מאיתנו מרגיש ב"ה מלא וגדוש רגשי קודש ושפע רב מקדושת הימים הנוראים וחגי ירח האיתנים שהעלו אותנו טפח וטפחיים מעל מרוצת הימים, אל נעימותם ומתיקותם של חיי קודש, המסובבים במצוות ומקודשים בקדושתם. מה מאד חרדים אנו על אוצר-יקר-מפז זה, שלא יאבד אבדה מדעת בזוטו של יום. דומה וכל חללי דעלמא לא ישוו לידיעת סוד "שימור כוח החיים", הסוד שיאצור את רוממות ק-ל ונשגבות הזמן, ויזרים חיים לתוך אפרוריות ימי החול.
אמנם, ידיעת סוד כמוס זה, כמותה כפיצוח סוד האטום.
אך לפני שנות דור, נרעדו מוסדות תבל מגילויו המרעיש של "האטום". אותה מערכת מופלאה המרכיבה כל חלקיק מזערי שבכל חומר, שכולה תנועה סיבובית בלתי פוסקת במהירות ועוצמה בלתי נתפסות, סביב נקודת מרכז אחת שכולה כוח שואב-מושך-ממגנט. מליארדי דולרים הושקעו ומושקעים עדיין בנסיונות להפסיק, לחלק, "לבקע" את אותו גרעין-אב שכולו אנרגיה וכוח משיכה נפלא. עצומים הרוגיה של תורת הנסיונות הזאת, אשר זרעה מוות בחללו של עולם, וכל כולה לא באה עדיין אל עומק הסוד האמיתי: מה הוא כוחו של האטום?
לנו, באי בית ה' יושבי בית המדרש, ניתנו המפתחות הפנימיים לעומק סודו של עולם. את אשר טחו מראות עיניהם העיוורות של מדענים מלומדים, האיר באור בהיר אור תורתו הקדושה של רבינו הקדוש ה"אור החיים". והוא נהג בנו טובת עין וחרטו עלי ספרו הק' בפרשתא דא.
נביא בכאן את לשון קדשו של רבנו האור החיים הק', כקוצר המצע שלפנינו, ומעומק דבריו ונשגבותם נשאב בקוצר דעתנו את הידיעה האמיתית נותנת הכוח, כי המיית לב ותשוקתו הפועמים בליבותינו עתה, ומייחלים בערגה נפלאה לאורות הקדושה של ירח האיתנים, היא עצמה סוד האטום של חיינו.
וזה אשר ליקטנו מלשונו: "ויכלו השמים וגו'. מקרא זה לא ידענו מה בא ללמדנו. ופירושן של דברים הוא, יש לך לדעת שאין תשוקה בעולם עריבה וחביבה ונחמדת ונאהבת ונתאבת ומקווית לנבראים, ובפרט לחלקי הרוחני המכיר ויודע בחינת אור האלהות כהדבקות באורו יתברך. ואליו יכספו כל נפש חיונית המגעת להכיר קצת מנועם אורו יתברך, תצא נפשם לחזות בנועם ה'.
ובזה תשכיל לדעת העמדת העולם באיזה דבר הוא תלוי ועומד מבלי התנועעות. כי באמצעות אורו הנערב והמקווה אשר יסובב כדוריות העולם בהשוואה, כל חלק וחלק מהסובב של העולם יתעצם בכח אש התשוקה הבוערת בו להתקרב. וכל העולם תשוה בו שיעור התשוקה, בין מצד מה שאין תאוות חלק אחד רבה על חברו, בין מצד מה שקרוב אליו האור הנעים, כי אינו קרוב לחלק מהסובב יותר מחברו, אלא הכול בהשוואה. וכל חוט השערה מכל חלקי הסובב של העולם יתעצם להתקרב ומושך לצד הפונה אליו ובאמצעות התעצמות הנמשך מכל סביבות כדוריות העולם נמצא העולם עומד וקיים וכל חלק מעמיד את חבירו באמצע. נמצא כל העולם תקוע ביתדות ומסמרי חשק הבורא לצד כלות ונטות רוחניות שבו להתקרב להנערב יתעלה שמו. ובזה אתה משיג טעם שברא ה' העולם כדורי והבן.
והוא אומרו ויכלו השמים והארץ וכל צבאם פירוש ויכלו על דרך אומרו (תהלים פד) נכספה וגם כלתה ובאמצעות זה נשלמה ונתקיימה הבריאה. וטעם שהוציא הכתוב הענין בלשון זה ויכלו לרמוז כי הוא תשוקה גדולה עד כלות החלק אל הכל, והוא בחינה גדולה מבחינה החשק והתשוקה".
זאת אשר זכינו ליאור באור החיים, וטהר לב יטבול מטהו בדבש הרחבת דבריו ויאורו עיניו.