Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

 

פרק ג

הלכה למעשה בסוגי מאכלים

סופגניות, כיסנים (קרעפלאך), פשטידא .

סופגניות ופשטידא (בצק ממולא במיני מילוי כמו דגים, בשר וכד' או במיני מתיקה) נעשות מעיסה שבלילתה עבה ולאחר מכן מטוגנות בשמן, וכיסנים (קערפלאך) מבושלים במים, נחלקו בזה ראשונים. ולפי עיקר הדין הן פטורות מחלה, אבל יראה שמים יפריש בלא ברכה.

במה דברים אמורים, כאשר הטיגון הוא בהרבה שמן, אבל אם יש רק מעט שמן שמוסיף רק כדי שלא תשרף העיסה, וכך היה דעתו בשעת גילגול העיסה, דינו כאפיה, וגם אם אופה את הסופגניות קודם הטיגון, כל העיסה מתחייבת בחלה לכל הדעות.

איטריות

איטריות נעשות מבצק עבה שחותכים אותו לרצועות דקות על מנת לבשלם. גם בזה דינו כמו בסופגניות. (על אף שהיה מקום להקל בו יותר, כיוון שאין בהן תואר לחם כלל, ויש דעות בראשונים, שגם ר"ת מודה בזה שפטור)

קוגל ירושלמי

קוגל ירושלמי נעשה מאיטריות מבושלות שמוסיפים הרבה שמן וסוכר ואופים בתנור או בסיר, ותוך כדי אפיה השמן נספג באיטריות והכל נדבק יחד כמאפה אחד. האיטריות כמו שביארנו חייבות בחלה לפי דעת ר"ת, כיוון שנעשות מבלילה עבה, אבל לפי דעת הר"ש והרמב"ן, כיוון שעומדות לבישול – פטורות מחלה, וכך הוא עיקר ההלכה.ובמפעלים לייצור איטריות וועדות כשרות מפרישות חלה ע"פ דעת ר"ת.

נחלקו פוסקי זמנינו בעניין, האם יש תואר לחם לקוגל. גדולי ירושלים סברו שאין לאיטריות תואר לחם אפילו לאחר אפיה , ולכן קוגל שנעשה מאיטריות שהופרשה חלה כבר בזמן העיסה פטור מחלה.

אבל דעת הגרי"ש אלישיב שיש לקוגל תואר לחם. גם יש להפריש חלה לאחר אפייתו.

[ואפילו כששמן מרובה, אין זה בישול כיוון שהשמן נבלע באיטריות לגמרי,  ולכן אין זה נחשב כאם אפיה. וגם מה שמבשלים את האיטריות מקודם, אין זה פוטר מחלה, ודינו כחלוט שנזכר בפרק א', ולכן דינו כגיגלג העיסה ע”ד לבשלה ונמלך ואפאה.  ומה שהופרשה חלה מעיסה, אין זה מועיל לפי דעת מרדכי (בהערה 8), ולכן לפי דעתו, יש להפריש חלה מקוגל לאחר אפייתו].

עוגת טורט

עוגת טורט שנעשית מבלילה רכה ונאפית בתנור, חייבת בחלה  לאחר אפיה.

בלינצ'ס, פנקייק, וופלים, וופל בלגי

כל סוגי מאכלים שעושים אותם בבלילה רכה ומטגנים אותם במחבת כמו בלינצס או פנקייק עם מעט שמן שלא תדבק העיסה למחבת או אופים את העיסה בכלי המיוחד כמו וופלים וכד'. אם לאחר האפיה אין תואר לחם לעיסה, כלומר המאכל הוא דק וקלוש, יהיה פטור מחלה ואם יש לו קצת עובי – חייב.

לכן וופלים שלנו, אותם סוגים שהם דקים מאוד וגם הבלינצ'סים אם לאחר טיגון הם דקים מאוד יהיו פטורים מחלה, אבל פנקייק וופל בלגי, כיוון  שיש להם עובי – חייבים בחלה.

פחזניות

פחזניות נעשות מעיסה שבלילתה רכה, ומבשלים אותה, ולאחר הבישול אופים אותה - חייבים חלה.