Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

משא הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
ראש ישיבת "עטרת ישראל"
במעמד קבלת הפנים למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
בבואו לעירנו לכבוד התורה ועמליה
ולחזק ולרומם את שמירת השבת בהידור
כהוראת מרנא החזון איש זיע"א


ברשות שר התורה מרן בעל הדרך אמונה, מרנן ורבנן ורבותי. אנחנו עומדים עכשיו יומיים לפני תחילת הזמן בישיבות הקדושות. חייבים להתחזק, כל אחד צריך לדעת כשהוא נכנס בשערי הישיבה, שהוא נכנס על מנת להיות גדול בישראל, הש"ס לא ניתן ליחידים, הש"ס ניתן לכל אחד ואחד, ההבנה והעמקה והידיעה של כל התורה כולה - היא צו ראשון לכל אחד ואחד מבני ישראל. חייבים להכריז את הביטחון הזה - שבסייעתא דשמיא נצמח ונגדל לתפארת. הלוא גם בדורנו תראו שישנם ספרי תורה מהלכים...

חז"ל מספרים (שיר השירים רבה פרשה ו) שהיה חייט בציפורין, לחייט הזה קרו יוסטו, יוסטו חייטא דציפורין היה יושב ומחייט בגדים ותופר אותם. פעם אחת הוא רצה להתקבל אל המלך, קשה מאוד להתקבל, הוא רצה כ"כ והמלך קיבל אותו. הוא נכנס אל המלך, אמר לו המלך מה אתה רוצה, אמר לו אני רוצה להיות דוכס במקום מגוריי, אני רוצה להיות מושל המחוז, איזו בקשה, תחת מלכותו של המלך הוא רוצה להיות מלך במקומו. וראה זה פלא, המלך אמר לו קיבלת את משאלתך, מאז נודע שהוא נהיה מלך במקום שלו. הוא היה יורד מדי פעם לראות מה נעשה בעיר ומה נעשה במחוז, והיו אנשים משפשפים עיניהם, מי זה, זה המלך? הלוא אנחנו מכירים אותו שהוא היה החייט בציפורין, אבל בכל זאת הוא המלך, תראו את הגינוני מלכות. אבל איך יתכן שהוא יהיה מלך? הוא הרי היה חייט!
היתה מחלוקת גדולה בעיר אם זה המלך או לא, אם הוא החיט או הוא המלך, עד שאמרו באו נבדוק את זה. איך נבדוק? יש בשוק סמטאות סמטאות, יש סמטה של סנדלרים, יש סמטה של חייטים, בסמטת החיטים שם הייתה המתפרה שלו, אמרו - מחר הוא יורד לסייר בשוק, הוא יעבור בראשי הסמטאות, כשהוא יעבור, אם נראה שהוא מטה את הראש לקראת אותו מקום שהוא היה, נדע שהוא הוא החייט הוא המלך, אם הוא לא יטה את הראש נבין שזה מישהו אחר. הגיע היום, האדם הזה ירד לסייר בשווקים, הוא עבר בראשי הסמטאות, כולם עומדים ומסתכלים, נו נו איך הוא יתנהג, הוא הלך זקוף ישר כמלך, הוא יגיע עוד מעט עוד מעט, הוא מגיע לראש הסמטה, בראש הסמטה לפתע עיקם את הראש, הוא רצה לראות איפה הוא ישב פעם, אמרו כולם (הלשון של המדרש) הוא הוא, כולם עמדו מתפלאים, אמר להם אתם מתפלאים גם אני מתפלא, אני מתפלא על עצמי, אתם מתפלאים איך קרה שעני חייט נעשה מלך, אני מתפלא על עצמי, הוא אמר להם כך, אתם מתפלאים איך יתכן שחייט ייעשה מלך אני מתפלא איך יתכן שמלך יבזבז שנים על חייטות...
כל אחד מאתנו, הקב"ה נותן לו שנים, הקב"ה ציווה אותנו מה לעשות, יש פקודות, יש ייעוד, אנא, אל יגיע הרגע שנתפלא איך יתכן שבזבזנו את מלכותנו על סנדלרות וחייטות, כך נגיע לבית המדרש. בכל אחד יש את הכוחות לקיים את כל התורה כולה עד הפרט האחרון, עד ההידור האחרון, לכל אחד יש את היכולת לדעת ללמוד, כל אחד יכול לדעת אפילו את כל התורה כולה, כן. אתם מתפלאים איך יתכן שחייט נעשה מלך, אל נתפלא איך יתכן שמלך בזבז את עצמו על חייטות, כך ניכנס בשערי הישיבה, בהשתוקקות - במרץ - בהתמדה, מתוך יראת שמים ומתוך הידור המצוות.
רבותי, שלחו להגיד לי שמרן שר התורה מציע, שהמצב בארץ ישראל עכשיו, השם ירחם, השם ירחם, בידך לתקן את המצב לעזור למצב, בידך – בידו – בידי, ביד כל אחד מאתנו. בקשו ממני להציע, הרי התכנסנו כאן באופן מוצהר, לשני דברים, חיזוק התורה, ובאופן פרטני חיזוק השבת, שזה גם כן ענין כללי ביותר, אמנם הזמן הראשי של ביתר בקבלת שבת זה כמו מנהג ירושלים, ארבעים דקות, ארבעים דקות לפני השקיעה זה מנהג ירושלים, זה התוספת שבת, לכל הפחות להגיע עשרים דקות לפני כניסת השבת, הכל פורשים ממלאכת חול, הכל נעשים "שבתדיג'ים", זה מה שנוגע לענין של שבת, ומה שנוגע לתורה איך צריך בן תורה שהוא חוזר לישיבה להרגיש, דברנו מעט, אבל כל אחד ואחד מאנשי העיר הזאת בפרט, יקבל על עצמו, שלא יעבור יום בלי תלמוד תורה, תורה ממש, ללמוד, עוד גמרא עוד גמרא, עוד דף עוד דף, ללמוד, תורה מגנא ומצלא, בעידנא דעסיק בה ובעידנא דלא עסיק בה.
והקב"ה יעריף עליו חסדו ממרום שקדושת השבת תשפיע עלינו מקדושתה וממנוחתה, מהרוגע שבה, מן העולם הבא שבה, על כל אחד מאתנו, על כל ימות השבוע וימות החולין, כל הזמן יהיה שבת, יהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, יחזיק בעץ החיים, שלא יפרוש מלימוד התורה אפילו יום אחד, יום אחד שלא יפרוש, הוא יחיה, וכלל ישראל יחיה מזה, ויעזור הבורא עולם שכל אחד שנכנס ומחזיק מחר ומחרתיים בידית הישיבה, יצליח בתלמודו בעזרת השם יתברך להיות גדול אמיתי בישראל, כה לחי עיר הקודש ביתר, כה לחי ובהצלחה רבה.