Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

במה שדן הרב נחום הרצל לגבי אכילת איסור האם טמטום הלב הוא מחמת האיסור או מחמת טבע המאכל, יש לתמוה מה שייך לומר דהוי מחמת הטבע הרי בשלמא בבהמה טמאה שייך לומר שהטבע גורם לטמטום אך לגבי בשר נבילה וודאי שאין הטבע גורם שהרי אין הבדל בטבע בן אם הבהמה נשחטה כדין לבין אם נעשתה נבילה, אלא שכבר נחלקו בזה האחרונים ודעת המשך חכמה והעמק דבר שהטמטום הוא מחמת הטבע, ומצווה לישב.
נשלח ע"י מ.ג.