Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בדבר השאלה, מדוע אין מפסיקין לשאול הגשמים בא' בניסן, חמשה עשר יום קודם הרגל מפני עולי הרגלים.
הדברים ברורים שאין מפסיקין לשאול הגשמים בעונתן מפני שאין מבקשים שתפסק הברכה וכמו שמבאר תוס' בבא מציעא כ"ח ע"ב (אבן טוען) בשם הירושלמי דאין יכולים להתפלל על רוב טובה שתפסק, וכאשר בימות הגשמים פוסקין מלשאול הגשמים הרי זה כמבקש שיפסקו, ושונה מהא דאין מתחילים לשאול הגשמים שאז אין מבקשים שתפסק הטובה.
יישר כח על העלון הנפלא
יעקב ולדמן